Een goede uitgangspositie en ontwikkeling voor alle kinderen


"Het bestuur van de Stichting Mooi Begin voor kinderen vindt dat alle kinderen en jongeren recht hebben op een goede uitgangspositie voor de opbouw van hun leven."

Stichting Mooi Begin voor kinderen ondersteunt initiatieven en projecten die de (uitgangs-)positie van kinderen en jongeren verstevigen of hun ontwikkeling anderszins ondersteunen; met name die kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook een slechter dan gemiddelde uitgangspositie hebben.

Beleidsplan 2022-2025

Financiƫle verantwoording 2021

Download de laatste jaarrekening van Stichting Mooi Begin.

Het bestuur heeft in 2021 zorggedragen voor:

  • het verkrijgen van een ANBI status 
  • beheer en ontwikkeling van het vermogen, zowel sparen als beleggen op twee bankrekeningen 
  • het ontwikkelen van een website
  • het ontwikkelen van huisstijl 
  • het maken van een beleidsplan
  • het aanpassen van de registratie bij de Kamer van Koophandel
  • het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering
  • vaststellen en goedkeuren jaarrekening 2020
  • bespreken en uitwerken van de criteria voor aanvragen 
  • het bespreken van de eerste aanvraag.

Archief

Logo Stichting Mooi Begin

Contactgegevens

Stichting Mooi Begin voor Kinderen

Bezoekadres:

Heivlinder 16,  7908 XS  Hoogeveen

Postadres

Fazantstraat 29,  9644 VJ. Veendam

E. info@stichtingmooibegin.nl