Een goede uitgangspositie en ontwikkeling voor alle kinderen


"Het bestuur van de Stichting Mooi Begin voor kinderen vindt dat alle kinderen en jongeren recht hebben op een goede uitgangspositie voor de opbouw van hun leven."

Stichting Mooi Begin voor kinderen ondersteunt initiatieven en projecten die de (uitgangs-)positie van kinderen en jongeren verstevigen of hun ontwikkeling anderszins ondersteunen; met name die kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook een slechter dan gemiddelde uitgangspositie hebben.

Logo Stichting Mooi Begin

Contactgegevens

Stichting Mooi Begin voor kinderen

info@stichtingmooibegin.nl