Een goede uitgangspositie en ontwikkeling voor alle kinderen


"Het bestuur van de Stichting Mooi Begin voor kinderen vindt dat alle kinderen en jongeren recht hebben op een goede uitgangspositie voor de opbouw van hun leven."

Stichting Mooi Begin voor kinderen ondersteunt initiatieven en projecten die de (uitgangs-)positie van kinderen en jongeren verstevigen of hun ontwikkeling anderszins ondersteunen; met name die kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook een slechter dan gemiddelde uitgangspositie hebben.

Beleidsplan 2022-2025

Financiƫle verantwoording

Download de laatste jaarrekening van Stichting Mooi Begin.

Het bestuur heeft in 2021 / 2022 zorggedragen voor:

  • een ANBI status; 
  • beheer en ontwikkeling van het vermogen, zowel door te sparen als door te beleggen op twee bankrekeningen; 
  • het beleidsplan;
  • vaststellen en goedkeuren jaarrekeningen;
  • bespreken en verder uitwerken van de criteria voor aanvragen;
  • het bespreken van de aanvragen.

Archief

Logo Stichting Mooi Begin

Contactgegevens

Stichting Mooi Begin voor Kinderen

email: info@stichtingmooibegin.nl