Wie zijn wij?

Het bestuur van Stichting Mooi Begin voor kinderen bestaat uit vier personen.

Het bestuur komt voort uit de raad van toezicht van een kinderopvangorganisatie. Het is aan het bestuur om op basis van duidelijke afwegingen de projecten en initiatieven te beoordelen en er eventueel een bedrag toe te kennen. Omdat het beschikbare geld volledig ten goede moet komen aan kinderen, ontvangen deze vier geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 


Bianca Kaatee - voorzitter

Bianca Kaatee heeft een brede ervaring in de (jeugd)zorg, als bestuurder en als toezichthouder. Ook zat zij vele jaren in de gemeentepolitiek.


Ben Plandsoen - vicevoorzitter

Ben Plandsoen was wethouder onderwijs en zorg en is tekstschrijver. Daarnaast is hij actief als sparringpartner en adviseur en als toezichthouder in onderwijs, jeugdzorg en huisvesting.


Hans Meinardi - penningmeester

Hans Meinardi is goed thuis in het financieel management en heeft eveneens ervaring in het toezicht.


Nathalie Oldenburger - secretaris

Nathalie Oldenburger kent het onderwijs goed, als bestuurder en als beleidsadviseur. Ook weet zij meer van fondsen voor kinderen.