Financiering aanvragen


Over een aanvraag en eventuele toekenning

Voor de maatschappelijke verantwoording let het bestuur op de volgende punten:

 • uit een aanvraag blijkt dat het niet om een bijdrage voor een individuele situatie gaat;
 • in een aanvraag komen de achtergrond van de aanvrager, eventuele partners, visie, doel en doelgroep van het initiatief of het project duidelijk naar voren;
 • het zal als pré worden gezien wanneer meerdere partijen uit meerdere domeinen betrokken zijn;
 • ook zit er een begroting bij;
 • het is niet de bedoeling dat het gaat om een structurele bijdrage in een exploitatie;
 • bij grotere bedragen kan cofinanciering worden gevraagd;
 • binnen zes weken krijgt de aanvrager antwoord;
 • als het bestuur dit wil, kunnen verhelderende vragen worden gesteld;
 • … en/of kan een gesprek met de aanvrager gevoerd worden;
 • over de financiering en verantwoording tijdens de looptijd van een project, worden afspraken gemaakt;
 • als de aanvraag gehonoreerd wordt, wordt de eerste 50% van het bedrag binnen twee weken overgemaakt, de tweede 50% volgt in overleg,
 • als het om grotere bedragen gaat, kan in meer termijnen worden overgemaakt, na een afgesproken go/no-go moment;
 • achteraf wordt een verantwoordingsverslag en een einddeclaratie ingediend.

Het besluit van het bestuur is bindend, repliek hierop is niet mogelijk.