Stichting Mooi Begin voor kinderen

‘Stichting Mooi Begin voor kinderen’ vindt dat alle kinderen, alle jongeren, recht hebben op een goede uitgangspositie voor de opbouw van hun leven. Daarom ondersteunt zij initiatieven en projecten die de (uitgangs-)positie van kinderen en jongeren verstevigen of hun ontwikkeling op wat voor wijze dan ook ondersteunen; met name die kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook een slechter dan gemiddelde uitgangspositie hebben.

Dit noemen wij het maatschappelijke doel. Wat dat precies is, hangt af van het verhaal van het initiatief, het kan dus per initiatief verschillen.

Natuurlijk bieden gemeentes, provincies en de rijksoverheid subsidies met ongeveer hetzelfde doel, maar daar zijn allerlei condities aan verbonden. Ook bijvoorbeeld kinderopvang-, (passend-)onderwijs en jeugdzorgorganisaties ondersteunen initiatieven, maar steeds onder bepaalde voorwaarden. Hetzelfde geldt voor bijna alle kinderfondsen. Mooi Begin stelt geen voorwaarden vooraf. Dat wil niet zeggen dat bij Mooi Begin alle aanvragen gehonoreerd worden. Het betekent dat elke serieuze aanvraag op zijn eigen verhaal zal worden beoordeeld door het bestuur.