Bijdragen aan initiatieven en projecten


De middelen van Mooi Begin worden allereerst gebruikt om geschikte initiatieven en projecten te financieren. Daarnaast kunnen de middelen aangewend worden om initiatieven te steunen van andere stichtingen, die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting; dan gaat het dus om meefinanciering.

Het gaat om goede ideeën waarvoor de aanvrager geen eigen middelen heeft, of die geen of onvoldoende financiering krijgen van overheden, kinderopvang-, (passend-)onderwijs en jeugdzorgorganisaties, of elders zoals andere kinderfondsen.

Om een bijdrage te krijgen, kunnen organisaties en particulieren voorstellen indienen bij het bestuur; dat kan via de mail op deze website.

Het is de ambitie van het bestuur initiatieven en/of projecten financieel te ondersteunen zolang de middelen van de stichting dit mogelijk maken.

De stichting heeft nadrukkelijk niet tot doel winst te maken.